Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

VIB cung cấp giải pháp Công nghệ số Virtual Account cho DN

Mới đây, Ngân hàng Quốc tế (VIB) triển khai giải pháp công nghệ số Dịch vụ tài khoản định danh (Virtual Account) dành cho Khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký mã định danh gắn với một tài khoản thụ hưởng tại VIB có thể chủ động tạo mã định danh riêng biệt tới từng người chuyển tiền (khách hàng, đại lý, cửa hàng,...) và mục đích chuyển. Khi người chuyển tiền chuyển vào số tài khoản là mã định danh, hệ thống VIB sẽ tự động ghi có vào tài khoản thụ hưởng của doanh nghiệp. VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên triển khai dịch vụ công nghệ số hiện đại này tới doanh nghiệp.

VIB cung cấp giải pháp Công nghệ số Virtual Account cho DN

Dịch vụ Virtual Account được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ số tiên tiến, bảo mật cao, phù hợp với Doanh nghiệp có tập khách hàng lớn, nhiều đại lý và cửa hàng,... và có nhu cầu hạch toán tự động. Dịch vụ kết hợp toàn diện thông tin về các khoản thu và mã hóa các thông tin này trong một báo cáo duy nhất để tiện theo dõi. Báo cáo này có thể được tải xuống và cho phép Doanh nghiệp liên kết với hệ thống phần mềm quản trị tài chính của doanh nghiệp (ERP) thông qua dịch vụ Internet Banking của VIB.

 
VIB cung cấp giải pháp Công nghệ số Virtual Account cho DN

Những lợi ích chính dịch vụ này mang lại bao gồm: Giảm thiểu chi phí nhân lực trong việc đối soát tài khoản kế toán truyền thống, quản lý hiệu quả tình trạng của các tài khoản phải thu, cập nhật thông tin chính xác theo Người chuyển tiền/mục đích chuyển, tự động hạch toán/ đối soát các khoản tiền ghi Có về Tài khoản. Đặc biệt, Khách hàng có thể tuỳ ý lựa chọn số tài khoản đẹp theo nhu cầu quản lý nội bộ trong khi vẫn đảm bảo khép kín và bảo mật các giao dịch ngân hàng.

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng đến khách hàng nhất Việt Nam, VIB luôn nỗ lực để cung cấp những giải pháp công nghệ số tiên tiến giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 18008180, địa chỉ email: WB-Digital@vib.com.vn hoặc liên hệ chi nhánh VIB gần nhất.

Doãn Phong