Tin tức mới nhất
  • Dạy trẻ cách tự bảo vệ mình

    Dạy trẻ cách tự bảo vệ mình

    Ấu dâm, bắt cóc là một vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trong đến tâm lý trẻ em, việc dạy trẻ em cách tự bảo vệ mình thoát khỏi ấu dâm, bắt cóc...cần được ưu tiên hàng đầu trong giáo dục.