Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Béo phì

Tên y học: Obesity
Béo phì là tình trạng tăng trọng lượng cơ thể mạn tính do tăng khối lượng mỡ quá mức và không bình thường, liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Bệnh có thể xảy ra ở mọi độ tuổi.
Giới tính
Bệnh không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
2,1 tỷ người - khoảng 1/3 dân số thế giới - thừa cân hoặc béo phì. Tại các đô thị Việt Nam, tỷ lệ trẻ béo phì 29%, nghĩa là cứ 3 em thì có một thừa cân.