Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

HIV/AIDS

Tên y học: HIV/AIDS (Viết tắt từ Human immunodeficiency virus infection / Acquired immunodeficiency syndrome)
HIV/AIDS là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, do một loại virus có tên là HIV gây ra. Bệnh lây qua đường tình dục, máu và mẹ truyền qua con.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh.
Giới tính
Bệnh không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
Bệnh đã trở thành đại dịch toàn cầu. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2013 có 35 triệu người nhiễm HIV/AIDS. Riêng tại Việt Nam, có trên 300.000 bệnh nhân.