Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Loạn dưỡng cơ

  • “Chìa khóa” chống loãng dưỡng cơ

    “Chìa khóa” chống loãng dưỡng cơ

    Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã nghiên cứu về vai trò của các phân tử đường đối với bệnh loạn dưỡng cơ và đã tìm ra “chìa khóa” chống lại căn bệnh này.