Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Loãng xương

Tên y học: Osteoporosis
Loãng xương là một bệnh nội tiết với hai đặc điểm chính là lực của xương bị suy yếu, cấu trúc xương bị suy giảm và hậu quả là gãy xương.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Tuổi càng lớn nguy cơ càng cao.
Giới tính
Phụ nữ có tỷ lệ loãng xương cao hơn nam giới.
Mức độ phổ biến
Theo Thống kê của Hiệp hội Loãng xương Việt Nam, cả nước hiện có 2,8 triệu người mắc bệnh loãng xương. Dự báo đến năm 2020, con số này có thể lên tới 4,5 triệu người, tăng hơn 150%.