A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Nói lắp

  • Cách chữa tật nói lắp

    Cách chữa tật nói lắp

    Nói lắp là một hiện tượng loạn thần kinh chức năng của ngôn ngữ, thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, con trai nhiều hơn con gái.