Nói lắp

  • Cách chữa tật nói lắp

    Cách chữa tật nói lắp

    Nói lắp là một hiện tượng loạn thần kinh chức năng của ngôn ngữ, thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, con trai nhiều hơn con gái.