Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Sốt rét

Tên y học: Malaria

Sốt rét là một bệnh gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền từ người này sang người khác khi những người này bị muỗi đốt.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Phần lớn gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi.
Giới tính
Bệnh không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
Bệnh lưu hành địa phương, trong những điều kiện thuận lợi có thể gây thành dịch. Ở nước ta bệnh lưu hành chủ yếu vùng rừng, đồi, núi, ven biển nước lợ; bệnh xảy ra quanh năm, nhưng chủ yếu vào mùa mưa.