Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Trĩ

Tên y học: Hemorrhoids

Bệnh trĩ được tạo thành do sự giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ ở mô xung quanh hậu môn.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Độ tuổi mắc bệnh trĩ thường là trên 20, phổ biến nhất 45-65, trong đó người trên 50 tuổi tỷ lệ là 50%.
Giới tính
Bệnh không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
Tính chung ở Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh khoảng 50-80%.