Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Truyền nhiễm

Tên y học: Infectious

Là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác, do các tác nhân vi khuẩn, virut, vi nấm, động vật nguyên sinh….
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi độ tuổi.
Giới tính
Bệnh không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
Bệnh truyền nhiễm đều có khả năng lây từ người bệnh sang người lành, nhiều bệnh phát triển thành dịch. Do vậy số lượng bệnh nhân truyền nhiễm rất đông và số lượng tử vong cũng lớn.