Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Xương thủy tinh

Tên y học: Osteogenesis Imperfecta

Bệnh tạo xương bất toàn, hay còn gọi xương thủy tinh được di truyền từ bố hoặc mẹ, do sự thiếu hụt collagen trong xương ngay từ lúc sinh ra.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Trẻ mang bệnh từ lúc chào đời.
Giới tính
Bệnh không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/20.000 đến 1/50.000 dân.