Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

‘Đánh răng là đủ, sao phải Listerine?’: Những con số biết nói

12.323 mẫu thử được phát đến tay người tiêu dùng trong 2 tuần; hơn 16.000 người được tìm hiểu thông tin về giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện là những con số ấn tượng của chương trình “Bạn nghĩ đánh răng là đủ, sao phải Listerine?”.

‘Đánh răng là đủ, sao phải Listerine?’: Những con số biết nói
 

Vũ Minh