Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hiểu đúng về cơn chóng mặt

Chóng mặt dù trong thời gian ngắn hay dài, nhiều hay ít đều ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Bạn đã hiểu đúng về cơn chóng mặt hay chưa?

Hiểu đúng về cơn chóng mặt
Click vào hình để phóng to
 

Lệ Thanh