Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Loại sữa nào phù hợp nhất với chương trình sữa học đường?

Các loại sữa phù hợp sẽ được chọn sử dụng cho các chương trình sữa học đường tại mỗi quốc gia. Hãy cùng tìm hiểu vì sao sữa tươi tiệt trùng trong hộp giấy được xem là phù hợp nhất cho chương trình này tại Việt Nam.

 

Tấn Tài