Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sự hợp tác góp phần cứu 1 triệu trẻ em thế giới

Cùng nhìn lại hành trình hợp tác GSK và Save the Children từ toàn cầu đến những dấu ấn tại Việt Nam góp phần cứu sống 1 triệu trẻ em trên thế giới.

 

Thu Hằng