Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Similac: Gần một trăm năm tiên phong đổi mới

Khởi đầu từ năm 1925, Similac luôn đi đầu trong lĩnh vực khoa học nghiên cứu sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Liên tục đổi mới sản phẩm, Similac cam kết không ngừng đem đến nền tảng dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

 

Thanh Vân