Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Transfat trong mì ăn liền được kiểm soát như thế nào?

Nhiều người cho rằng mì ăn liền chứa nhiều transfat ảnh hưởng sức khỏe, thực tế chất béo này được một số công ty kiểm soát tốt. Họ đã làm điều đó như thế nào?

mì ăn liền

 

Thúy Ngà