Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Vì sao người Việt chậm cao?

100 năm qua, chiều cao trung bình của người Việt chỉ tăng khoảng 9 cm trong khi người Nhật cao thêm gần 15 cm. Từ một quốc gia có chiều cao thấp hơn Việt Nam cách đây 60 năm, người Nhật Bản hiện đã cao hơn ta một cái đầu

Vì sao người Việt chậm cao?

 

 Doãn Phong