Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ

Đỗ xe ở chỗ cấm đỗ, ở nơi dành riêng cho những người khuyết tật... các chủ xe dưới đây phải trả một cái giá không nhỏ cho lỗi của mình.

Chùm ảnh đăng trên DailyMail cho thấy, đủ kiểu trừng phạt dành cho những chủ xe đỗ sai quy định.

 
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ
Nghìn lẻ một kiểu trừng phạt do đỗ xe sai chỗ

Hoài Linh