Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đã có hành trình xuyên Triều Tiên để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt ở đất nước khép kín. Ông đã tới quốc gia này nhiều lần để chụp lại cuộc sống thường nhật.

Loạt ảnh dưới đây của Eric Lafforgue tập trung vào các tuyến đường tuy là cao tốc nhưng gần như không có xe cộ qua lại ở Triều Tiên.

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

 
Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Hình ảnh Triều Tiên vào giờ cao điểm

Ảnh: Eric Lafforgue/Exclusivepix Media

Thanh Hảo