Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bí mật trong 'phòng giải cứu thế giới' ở Nhà Trắng

Phòng Tình huống ở Nhà Trắng là nơi Tổng thống Mỹ và các cố vấn thảo luận những vấn đề gai góc nhất về chiến tranh và hòa bình toàn cầu.

VietNamNet TV