Con người đi vào tâm trái đất được bao xa?

Trong hàng nghìn năm qua, con người đã thám hiểm được bao xa và bao sâu vào lòng trái đất? Những con số trong video trên đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải giật mình.

 

 VietNamNet TV