Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nỗi ám ảnh của những đứa trẻ thoát 'địa ngục' IS

Những em bé ở miền Tây Mosul đã được trở về với tự do sau ba năm sống dưới ách thống trị bạo tàn của IS.

 VietNamNet TV