Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Xem vẽ tranh bằng lửa và thuốc súng

Nhiều tác phẩm hội họa được tạo ra bằng những phương thức và vật liệu khác thường, song vẽ tranh bằng thuốc súng và lửa là hoàn toàn mới.

Sau khi vẽ tranh bằng thuốc súng và màu, họa sĩ Danny Shervin ở Wyoming, Mỹ đã châm lửa vào thuốc súng để đốt cháy ảnh trên toan bằng bạt hoặc bằng gỗ.

 

Clip vẽ tranh bằng lửa và thuốc súng đăng trên DailyMail.

  • Hoài Linh