Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ông Hoàng Vĩnh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam

 - Đại hội Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023) đã bầu ông Hoàng Vĩnh Giang (Chủ tịch khóa IV) làm Chủ tịch và bầu ra Ban chấp hành với 51 ủy viên.

Trong hai ngày 2 và 3/6, tại Hà Nội, Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ V (2018-2023), với nội dung quan trọng là tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV và bầu nhân sự khóa mới.

Ông Hoàng Vĩnh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam
 

Theo kết quả bầu cử, Ban chấp hành Liên đoàn khóa V sẽ gồm 51 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên, trong đó ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng 8 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn, truyền thông, đối ngoại, vận động tài trợ, nghiên cứu...

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn đặt mục tiêu mở rộng quan hệ quốc tế về võ cổ truyền, phối hợp về mặt hoạt động để tổ chức các sân chơi cho tất cả các liên đoàn võ cổ truyền quốc tế; phối hợp tổ chức tốt Liên hoan Tinh hoa võ Việt quốc tế và các giải võ cổ truyền trẻ, giải vô địch, cúp... đồng thời xây dựng các chương trình biểu diễn nhằm quảng bá võ cổ truyền trong nước và quốc tế.

Bằng Lăng