Sao MU và bạn gái lộng lẫy đi dự tiệc

 - Dàn cầu thủ MU cùng người thương vừa tham gia buổi gala gây quỹ từ thiện do MU và quỹ Unicef tổ chức.

 

* T.A