Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
 

Video Quang Hải vẽ siêu phẩm gỡ hòa 2-2

 - Đón bóng ngoài vòng cấm, Quang Hải xử lý bình tĩnh rồi tung ra cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho U23 Việt Nam.

 

* T.A