Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

 - Lễ bế mạc World Cup 2018 diễn ra lúc 21h30, gói gọn trong chưa đầy 15 phút với những sắc màu rực rõ và rất hoành tráng.

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018
 
Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

Những hình ảnh đẹp lễ bế mạc World Cup 2018

ĐP