Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đạm Cà Mau - Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Mới đây, công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Giải thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh - Xã Hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

Đạm Cà Mau - Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại diện công ty nhận giải và có buổi giao lưu ấn tượng trong chương trình để chia sẻ những hoạt động cho người lao động hiện hữu tại Đạm Cà Mau.

Đạm Cà Mau đạt được giải thưởng này vì đáp ứng vượt mức pháp luật quy định về những chính sách, chế độ đãi ngộ với người lao động. Đó là các yếu tố: thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, phúc lợi xã hội song song với các hoạt động - phong trào bồi dưỡng thể chất, tinh thần.

 

Đạm Cà Mau - Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Giải thưởng này như một cách ghi nhận, khích lệ mỗi doanh nghiệp trong công tác quan tâm, chăm lo đời sống và công việc của nhân viên. Từ đó kiến tạo nên môi trường làm việc hăng hái, hiệu quả, nơi mà mỗi cá nhân có thể phát huy tốt nhất năng lực bản thân, sở trường và khai phá tiềm năng của mình.

Lần thứ 2 đạt giải thưởng này là nguồn động viên to lớn đối với Đạm Cà Mau. Những năm qua, bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, công ty luôn chú trọng hướng đến nhân viên vì đây là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tố chức.

Giải thưởng thêm lần nữa khẳng định, Đạm Cà Mau là một đơn vị có môi trường làm việc thu hút, văn hóa doanh nghiệp thể hiện phong phú, đậm đà bản sắc. Đây không chỉ là nơi người lao động làm việc kiếm sống mà như đã trở thành gia đình thứ 2 đồng hành, chia sẻ khó khăn buồn vui cuộc sống.

Ngọc Minh