Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

PVG đặt mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PVG) - đơn vị thành viên của PV GAS đặt mục tiêu trong năm 2018 đạt 3.367 tỷ đồng doanh thu và 8,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

PVG đặt mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng

Trong năm, PVG cũng đề ra mục tiêu sản lượng LPG đạt 217.352 tấn; trong đó, sản lượng LPG công nghiệp là 135.312 tấn, còn lại là LPG dân dụng.

PVG đặt mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng
 

PVG hướng tới mốc 30 triệu m3 sản lượng CNG cho năm 2018 và dự kiến giải ngân 30,7 tỷ đồng để đầu tư và xây dựng cơ bản. Trong đó, Công ty sẽ chi 21 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng cơ bản và 9,6 tỷ đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị.

PVG đặt mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng

Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên, PVG cho biết, Công ty sẽ thực hiện Chiến lược Phát triển Thị trường bán lẻ LPG dân dụng của Tổng công ty Khí Việt Nam theo phương án tăng trưởng nhanh tại thị trường Bắc bộ và Bắc Trung bộ; đồng thời, đàm phán giá CNG với khách hàng hiện hữu, đàm phán với các nhà cung cấp giảm chi phí vận chuyển CNG ở mức tối đa. Công ty cũng sẽ thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

 Vũ Minh