Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thanh toán thẻ Eximbank Visa payWave, nhận ngay tiền thưởng

Từ nay đến 30/12/2018, khách hàng khi sử dụng thẻ ghi nợ và tín dụng Eximbank Visa không tiếp xúc sẽ được hoàn đến 10% giá trị giao dịch, tổng tiền thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Thanh toán thẻ Eximbank Visa payWave, nhận ngay tiền thưởng

Với thẻ ghi nợ Eximbank khi phát sinh giao dịch thanh toán từ 200.000 đồng, khách hàng sẽ được hoàn tiền 5% giá trị giao dịch, tối đa 50.000 đồng; Với thẻ tín dụng Eximbank khi phát sinh giao dịch thanh toán từ 200.000 đồng, khách hàng sẽ được hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 100.000 đồng

Thanh toán thẻ Eximbank Visa payWave, nhận ngay tiền thưởng
 

Giao dịch tham gia chương trình: là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thành công tại POS, Internet; không tính các giao dịch cá độ đánh bạc, kinh doanh tiền tệ, mua bán chứng khoán, các giao dịch rút tiền mặt, giao dịch hoàn trả và các giao dịch ghi có khác. Giao dịch thanh toán tiền điện, điện thoại, Internet bằng thẻ được tham gia chương trình khuyến mại này.

Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ và hóa đơn thanh toán thẻ cần thiết để xuất trình khi Eximbank có yêu cầu. Số tiền trên hóa đơn thanh toán dịch vụ trong bản chính phải trùng khớp với số tiền trên hóa đơn thanh toán thẻ. Đây sẽ là căn cứ để Eximbank trả thưởng cho chủ thẻ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Thể lệ chương trình tại: http://eximbank.com.vn/home/Static/download/thele_thanh_toan_visa_pay_wave_nhan_ngay_tien_thuong_exp20181230.pdf hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199

Vũ Minh