Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 16 đến 24/4/2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM với mục tiêu quảng bá các hoạt động thuộc chương trình Thương hiệu Quốc gia, ghi nhận và khuyến khích động viên các doanh nghiệp Việt Nam.

Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018

Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức tiếp nối thành công của các Tuần lễ trước từ năm 2015 đến nay.

Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QÐ-TTg ngày 25/11/2003. Ðây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua các thương hiệu hàng hóa và dịch vụ.

Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018

Từ năm 2008, ngày 20/4 hàng năm chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trở thành ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

 
Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 bao gồm nhiều hoạt động phong phú cụ thể như: Tuyên truyền băng rôn đường phố tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM; Hội thảo Thương hiệu ngành ngày 18/4 tại Hà Nội; Triển lãm ảnh thành tựu THQG từ ngày 19 đến 21/4 tại Hà Nội; Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam ngày 20/4 tại Hà Nội; Đạp xe Diễu hành THQG ngày 21/4 tại Hà Nội; Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu ngày 24/4 tại Hà Nội.

Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018

Chương trình Thương hiệu Quốc gia và các doanh nghiệp đạt THQG giúp trang bị thêm kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp THQG nói riêng vai trò quan trọng của công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp để hướng tới một nền xuất khẩu bền vững của nước nhà.

Đại diện Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tổng Công ty Khí Việt nam, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã góp phần vào thành công của Chương trình

Doãn Phong