VietinBank tuyển dụng 19 vị trí Khối Thương hiệu &Truyền thông

VietinBank đang tuyển dụng bổ sung nhân sự quý IV/2017 các vị trí Chuyên viên Khối Thương hiệu & Truyền thông làm việc tại Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP.HCM.

VietinBank tuyển dụng 19 vị trí Khối Thương hiệu &Truyền thông

Phỏng vấn tuyển dụng các ứng viên tại VietinBank

I. Thông tin tuyển dụng:

1. Tại Trụ sở chính Hà Nội

- Vị trí Chuyên viên Marketing truyền thông: 5 chỉ tiêu.

- Vị trí Chuyên viên Quản trị Thương hiệu & ISO: 4 chỉ tiêu.

- Vị trí Phóng viên Hội tụ: 4 chỉ tiêu.

- Vị trí Chuyên viên Tổ chức sự kiện: 1 chỉ tiêu.

2. Văn phòng đại diện tại khu vực miền Nam (TP. HCM)

- Vị trí Họa sỹ thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu.

- Vị trí Thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu.

- Vị trí Quay dựng phim: 1 chỉ tiêu.

3. Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung (TP. Đà Nẵng)

 

- Vị trí Họa sỹ thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu.

- Vị trí Phóng viên hội tụ: 1 chỉ tiêu.

II. Mô tả công việc

Mô tả công việc các vị trí thông tin chi tiết tại http://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Tuyen-dung-19-vi-tri-tai-Khoi-Thuong-hieu-Truyen-thong-VietinBank-20171012091002.html.

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đến hết ngày 31/10/2017 (đối với các vị trí làm việc tại Hà Nội)

- Đến hết ngày 5/11/2017 (đối với các vị trí làm việc tại TP. Đà Nẵng, TP. HCM)

2. Hình thức nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ trực tuyến. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn: http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

Các thông tin khác cần lưu ý về đợt tuyển dụng, các ứng viên truy cập vào Website tuyển dụng của VietinBank tại địa chỉ: http://tuyendung.vietinbank.vn.

(Theo Hội đồng tuyển dụng VietinBank)