Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

VietinBank tuyển dụng 22 vị trí Khối Thương hiệu & Truyền thông

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tuyển dụng đợt 4 và bổ sung đợt 3 các vị trí chuyên viên tại Khối Thương hiệu & Truyền thông làm việc tại Hà Nội, TP. HCM và TP. Đà Nẵng.

VietinBank tuyển dụng 22 vị trí Khối Thương hiệu & Truyền thông

Nhiều cơ hội làm việc tại Khối Thương hiệu & Truyền thông VietinBank

Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng tại Hà Nội:

- Chuyên viên Marketing Truyền thông: 7 chỉ tiêu

- Chuyên viên Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 2 chỉ tiêu

- Chuyên viên Quản trị thương hiệu và ISO: 4 chỉ tiêu

- Chuyên viên Phóng viên Hội tụ: 4 chỉ tiêu

Vị trí tuyển dụng tại TP. HCM:

- Chuyên viên Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu

- Chuyên viên Thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu

- Chuyên viên Quay, dựng phim: 1 chỉ tiêu

Vị trí tuyển dụng tại TP. Đà Nẵng:

 

- Chuyên viên Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu

- Chuyên viên Phóng viên hội tụ: 1 chỉ tiêu

Mô tả công việc

Xem chi tiết mô tả công việc tại Website: http://tuyendung.vietinbank.vn

Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ:

- Các vị trí tuyển dụng làm việc tại Hà Nội nhận hồ sơ đến hết ngày 3/9/2017.

- Các vị trí tuyển dụng làm việc tại TP. HCM và TP. Đà Nẵng nhận hồ sơ đến hết ngày 27/8/2017.

Hình thức nhận hồ sơ:

- VietinBank nhận hồ sơ trực tuyến. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank: http://tuyendung.vietinbank.vn và chọn mục “Ứng tuyển tại đây”.

- Thông tin chi tiết các ứng viên xem tại Website: http://tuyendung.vietinbank.vn.

http://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank- tuyen-dung- 22-vi- tri-Khoi- Thuong-hieu- Truyen-thong-20170814113155.html .

(Theo Hội đồng tuyển dụng VietinBank)