Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Vướng mắc níu chân doanh nghiệp tư nhân hội nhập

Những vướng mắc về thủ tục hành chính nghe có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, nhất là trong quá trình hội nhập.

Nghị quyết Trung ương V Khóa 12 đã khẳng định: phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân đã được nâng lên một tầm mới, có thêm cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn so với những giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay các doanh nghiệp tư nhân có thể tận dụng hiệu quả cơ hội của hội nhập, đầu tư bài bản, vươn ra thị trường nước ngoài.

Vướng mắc níu chân doanh nghiệp tư nhân hội nhập 

Chương trình Hội nhập phát sóng ngày 9/8/2017 đã đề cập đến các vấn đề xoay quanh: vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân như thế nào trong quá trình hội nhập, họ đang nỗ lực ra sao; còn khó khăn, rào cản nào và bên cạnh vai trò được khẳng định, họ còn cần được hỗ trợ và tạo điều kiện như thế nào để có thể giúp nền kinh tế hội nhập được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Tổng Cục Thống kê, giai đoạn 2015 - 2016, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 40% GDP, 30% tổng sản lượng công nghiệp, gần 80% tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ, khoảng 64% tổng lượng hàng hóa.

Vướng mắc níu chân doanh nghiệp tư nhân hội nhập 

 

Trong giai đoạn 2012 - 2015, xét theo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu, khối Doanh nghiệp tư nhân đạt mức tăng trung bình 21.35%/năm, vượt trội so với 8.5%/năm của khối Doanh nghiệp nhà nước và gần 10.7%/năm của Doanh nghiệp FDI.

Với đà tăng trưởng này, khối doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam chiếm khoảng 40% lượng lao động, 24% tổng doanh thu, 22% lợi nhuận sau thuế, 35% tổng tài sản của các doanh nghiệp trong tốp 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam, đóng góp ¼ GDP cả nước.

Những vướng mắc về thủ tục hành chính nghe có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Trên thế giới, ngoài câu chuyện về thể chế kinh tế, cơ cấu kinh tế, họ hấp dẫn đầu tư bởi điều gì. Chính là bằng môi trường kinh doanh thuận lợi, chính là các thủ tục hành chính. Như vậy, có thể nói, thủ tục hành chính mà thuận lợi sẽ tạo ra môi trường tốt và suôn sẻ để doanh nghiệp vận hành tốt và phát triển tốt.

Đối với các doanh nghiệp, có 2 khó khăn hàng đầu. Thứ nhất, đó là họ phải cạnh tranh trên sân nhà khi các doanh nghiệp quốc tế tham gia đưa hàng hóa vào và triển khai trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ 2, đó là doanh nghiệp Việt Nam phải có chiến lược phát triển để đưa hàng hóa ra nước ngoài thế nào. Các cơ chế, chính sách hoặc các loại phí, thuế, các thủ tục hành chính đều là những điều cản trở cho khu vực kinh tế tư nhân”.

Chương trình “Hội nhập: Thách thức và Cơ hội” phát sóng vào khung giờ 22h45 – 23h15 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam PVGas - CTCP.

Doãn Phong