Bộ trưởng TT&TT dự tổng kết bầu cử tại Tuyên Quang

Bộ trưởng TT&TT dự tổng kết bầu cử tại Tuyên Quang

 - Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tham dự hội nghị tổng kết bầu cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh Tuyên Quang sáng nay. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đình Quang cho biết, bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nghiêm túc. Tổng số cử tri đi bầu cử là 570.667/572.174 cử tri, đạt 99,74%.

Bộ trưởng TT&TT dự tổng kết bầu cử tại Tuyên Quang

Theo đó, số ĐBQH trúng cử là 6 người, số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 59 người, đại biểu HĐND cấp huyện trúng cử là 252 người và đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 3.690 người.

Trên địa bàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu hoặc bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tất cả các đơn vị bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện đều bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Có 6 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã chưa bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định phải tiến hành bầu cử thêm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng nêu một số tồn tại hạn chế như: Việc lập danh sách cử tri ở một số đơn vị còn sai sót, thông tin chưa đầy đủ, cập nhật thông tin chưa kịp thời; Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử ở một số huyện hiệu quả chưa cao; Chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, nội dung chưa đảm bảo...

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Bộ trưởng TT&TT dự tổng kết bầu cử tại Tuyên Quang
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
 

Tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cho hay, sau hơn 5 tháng chuẩn bị, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Theo đó, tỉnh đã đạt được kết quả cao, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật; Công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Kết quả bầu cử cơ bản đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ chuyên môn đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước...

Bộ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp cần tích cực, khẩn trương, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp của HĐND các cấp để bầu các cơ quan của HĐND, UBND theo đúng quy định của pháp luật.

"Ngay sau khi được kiện toàn, Thường trực HĐND, UBND các cấp bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các vị đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục thực hiện chương trình hành động đã được trình bày trước cử tri, cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao; làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu trước cử tri, xứng đáng là người đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu được nhân dân tin tưởng giao phó.

Hồng Nhì