Kiến nghị sửa đổi điều 8, 9 luật Bầu cử

- Ủy ban Trung ương MTTQ VN kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều trong luật Bầu cử để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại hội nghị tổng kết công tác tham gia bầu cử ĐBQH khóa 14 và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 hôm nay ở Đà Nẵng, ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN kiến nghị sửa đổi điều 8, điều 9 luật Bầu cử.

Cụ thể, ông Mẫn đề nghị sửa đổi điều 8 theo hướng đề cao sự tham gia chủ động của Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ VN và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong việc dự kiến lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH.

Kiến nghị sửa đổi điều 8, 9 luật Bầu cử

Ông Nguyễn Thiện Nhân khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 

Sửa đổi, bổ sung điều 9 theo hướng quy định thêm sự tham gia của lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội trong việc dự kiến lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND của thường trực HĐND.

Lý do là luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND quy định hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ QH, Thường trực HĐND.

 

Việc này đã gây khó khăn cho MTTQ khi hiệp thương.

Thêm nữa, quy định của luật Bầu cử về việc Ủy ban Thường vụ QH điều chỉnh lần thứ 2 về cơ cấu, thành phần, số lượng sau hội nghị hiệp thương lần 2 ở TƯ và địa phương trong thực tế không thực hiện được. Nếu có sự điều chỉnh của Thường vụ QH sau hội nghị hiệp thương lần 2 thì lúc này đã hết hạn nộp hồ sơ ứng cử.

Ông Mẫn cũng đề nghị không tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử HĐND cấp xã.

Lý do là sau hội nghị hiệp thương lần 2, những người này đã được cử tri thôn, tổ dân phố góp ý, tín nhiệm giới thiệu ứng cử rồi.

Ông Mẫn đề nghị cần có quy chế phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về vận động bầu cử và nghiên cứu bổ sung quy định về việc người Việt Nam làm việc ở nước ngoài được tham gia bầu cử.

Cao Thái

 
 
 

Tin liên quan