Một số tỉnh xin bầu bổ sung đại biểu QH

- Một số tỉnh đã có văn bản gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị bầu bổ sung ĐBQH. Trong đó, Sóc Trăng đề nghị bầu bổ sung thêm 1 ĐBQH, Cần Thơ đề nghị bầu bổ sung 2 ĐBQH.

Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ chiều nay, TP này đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho bầu bổ sung 2 ĐBQH do cuộc bầu cử vừa qua bầu chưa đủ số lượng ĐBQH được phân bổ. Cần Thơ chưa nhận được ý kiến từ Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Một số tỉnh xin bầu bổ sung đại biểu QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Cần Thơ. Ảnh: VOV

Cần Thơ đang chờ ý kiến của Hội đồng Bầu cử quốc gia có cho phép bầu bổ sung hay không. Nếu Hội đồng Bầu cử quốc gia không cho đồng ý bầu bổ sung thì xem như Cần Thơ hoàn thành việc bầu cử ĐBQH.

Nếu Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý, thời gian bầu bổ sung sẽ do TƯ quyết định.

Theo phân bổ, Cần Thơ được bầu 6 ĐBQH, trong đó ĐB do TƯ phân bổ về là 2, còn địa phương là 4. Tổng số người ứng cử ĐBQH tại Cần Thơ là 10 người. Trong đợt bầu cử vừa rồi, Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử, trong đó 2 đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên để bầu 2 ĐB, 1 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu 3 ĐB.

Tương tự, tại Sóc Trăng cũng bầu thiếu một ĐBQH và tỉnh này đã có văn bản gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xin được bầu bổ sung cho đủ số ĐBQH được phân bổ. Tỉnh này cũng chưa nhận được ý kiến từ Hội đồng Bầu cử quốc gia.

 

Theo phân bổ, Sóc Trăng được bầu 7 ĐBQH, trong đó có 3 ĐB TƯ, 4 ĐB địa phương. Tổng số ứng cử ĐBQH tại Sóc Trăng là 15 người. Sóc Trăng cũng có 3 đơn vị bầu cử, trong đó 1 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu 3 ĐB và 2 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu 2 ĐB.

Trả lời báo chí về việc bầu bổ sung, Tổng thư ký QH, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc này phải căn cứ vào tình hình cụ thể, lúc đó Hội đồng sẽ xem xét, quyết định xem có bầu thêm hay không.

Theo ông Phúc, luật đã quy định rõ về việc bầu lại, bầu thêm nếu thiếu ĐB. Đối với HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, tỷ lệ ĐB trúng cử chỉ đạt dưới 2/3 thì sẽ phải tiến hành bầu thêm. Còn với ĐBQH, trong luật cũng chỉ ghi bầu khoảng 500 ĐBQH và không nhất thiết phải bầu đủ 500 người, nếu chỉ thiếu một vài người thì không cần phải bầu lại.

P.Nguyên

 
 
 

Tin liên quan