Ông Đinh Thế Huynh trúng cử ĐBQH tỷ lệ cao nhất ở Đà Nẵng

- 6 người trúng cử vào ĐBQH khóa 14, có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu về.

TP. Đà Nẵng đã bầu đủ 6 ĐBQH trong số 10 ứng viên. Trong đó, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là người có số phiếu cao nhất với tỷ lệ 85,71%.

Ông Đinh Thế Huynh trúng cử ĐBQH tỷ lệ cao nhất ở Đà Nẵng

Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu.

Xếp sau là bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội; Ủy viên Ban thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam với hơn 72% số phiếu bầu.

Đây cũng là hai người được Trung ương giới thiệu về ứng cử ĐBQH tại TP. Đà Nẵng.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới, 3 cán bộ chủ chốt của TP. Đà Nẵng, trong đó có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh không ứng cử ĐBQH.

Trong khi đó, theo kết quả do Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng cung cấp, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ là người trúng cử vào HĐND TP. nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu cao nhất (88,52%). Bí thư Xuân Anh trúng cử với 84,03%.

HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 bầu khuyết 1 đại biểu, tổng cộng có 49 người trúng cử.

 

Cao Nam