Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động cán bộ

Tại phiên họp ngày 31/1, Bộ Chính trị đã quyết định việc điều động, phân công cán bộ về Ban Nội chính TƯ và Ban Kinh tế TƯ.


Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động 2 ủy viên TƯ Đảng: Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TƯ.

Bộ Chính trị điều động, phân công 3 ủy viên TƯ giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ gồm: Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đinh Văn Cương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Trước đó, tại phiên họp 8/1, Ban Bí thư cũng đã quyết định để ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TƯ; ông Bùi Văn Thạch, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đình Phách, ủy viên TƯ Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Nội chính TƯ và Ban Kinh tế TƯ chính thức hoạt động từ ngày 1/2/2013.

Trụ sở của Ban Nội chính TƯ đặt tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trụ sở của Ban Kinh tế TƯ đặt tại 3B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.
 

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

  • Chủ đề :