Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cần Thơ 'còn nợ' Thủ tướng 56 nhiệm vụ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhắc lại việc Thủ tướng giao Cần Thơ 360 nhiệm vụ đến nay đã thực hiện được 304 nhiệm vụ, còn 56 nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Chiều nay, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương và các giải pháp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Cần Thơ 'còn nợ' Thủ tướng 56 nhiệm vụ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với tổ công tác, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Về lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, Cần Thơ đã ban hành 73 quyết định, bãi bỏ hơn 1.000 thủ tục hành chính, sửa đổi 74 thủ tục hành chính và ban hành mới hơn 1.000 thủ tục hành chính.

Hiện thành phố có gần 1.800 thủ tục hành chính, trong đó có khoảng 1.500 thủ tục cấp cơ sở.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư được thành phố triển khai.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao. Trong đó, thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thu, nộp bảo hiểm giảm mạnh từ 150 giờ xuống còn hơn 49 giờ.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý, với Cần Thơ 3 vấn đề cần phải quan tâm giải quyết, đó là: Giải ngân nguồn vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng trung tâm hành chính công; sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

 
Cần Thơ 'còn nợ' Thủ tướng 56 nhiệm vụ
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Cần Thơ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhắc lại việc Thủ tướng Chính phủ giao Cần Thơ 360 nhiệm vụ, đến nay đã thực hiện được 304 nhiệm vụ, còn 56 nhiệm vụ cần phải hoàn thành. 

Với lợi thế là trung tâm của vùng, Cần Thơ cũng cần tập trung vào lĩnh vực logistic, nông nghiệp, trong đó cần phải xây dựng thành phố điện tử, từ đó cải cách mới thực chất và mạnh hơn sẽ giải quyết được 4 vấn đề từ tiếp nhận, thẩm tra, quyết định và trả kết quả.

“Cần phải đốc thúc và tiếp tục tháo gỡ vấn đề về thủ tục, đầu tư vấn đề giải phóng mặt bằng để tăng tỷ lệ giải ngân lên thì mới đạt được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng. Cải cách của Cần Thơ mạnh hơn, thực chất hơn, hồ sơ phải chạy trên nền điện tử và người dân ở bất cứ một địa điểm nào người ta có thể vào truy cập, đăng ký và cái một cửa này là phải giải quyết được 4 vấn đề tại chỗ”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Tiếp thu ý kiến của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với người đứng đầu đơn vị, phát triển để trở thành trung tâm dịch vụ của vùng.

Thủ tướng: Cần Thơ có tiềm năng là thành phố sông nước đáng sống

Thủ tướng: Cần Thơ có tiềm năng là thành phố sông nước đáng sống

Sáng nay, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư Cần Thơ với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển”.

Theo VOV