Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chủ tịch Mặt trận dâng hương tưởng nhớ Bác

- Sáng nay, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "MTTQ VN các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác"

Chủ tịch Mặt trận dâng hương tưởng nhớ Bác
Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ (Ảnh: Thành Trung)

Theo Chủ tịch MTTQ VN, đất nước đang bước vào vận hội mới nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Mặt trận cùng Đảng, Nhà nước phát huy tinh thần, sức mạnh sáng tạo của nhân dân đưa đất nước phát triển đi lên, giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TƯ 4 khóa 12.

 

Thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch MTTQ VN ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/2/1969, Bác Hồ đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Ngày 3/2/1969 nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam báo Nhân dân đã đăng bài báo quan trọng này của Người. Qua hơn 40 năm, tác phẩm vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự và giá trị sâu sắc về đạo đức cách mạng, thể hiện tâm tư và tư tưởng của Người.

Ông mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Khu du tích sẽ tổ chức hội thảo khoa học để giới thiệu, phổ biến góp phần làm sâu sắc hơn tư tưởng, giá trị, nội dung tác phẩm này của Người.

Chủ tịch Mặt trận dâng hương tưởng nhớ Bác

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Trung)

Chủ tịch MTTQ VN mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy đóng góp của mình để giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Qua đó, hiểu thêm được công lao của Bác với sự nghiệp phát triển đất nước và để bạn bè thế giới khi đến Việt Nam sẽ đến với khu di tích thiêng liêng này.

Thu Hằng

 
 
 

Tin liên quan