Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Trung ương

Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12 (lớp thứ 2, năm 2018).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng dự lễ khai giảng.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Trung ương
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp học có 90 ủy viên Trung ương đã tham gia Trung ương từ khóa trước, các Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và tương đương không tham gia Trung ương khóa này. Trước đó, lớp học thứ nhất dành cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12, tham gia Trung ương nhiệm kỳ đầu, đã được tổ chức từ ngày 14-18/8.

Ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc nêu rõ từ khi ra đời, Đảng luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn căn dặn cán bộ không được sao nhãng việc học tập.

Chương trình lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Trung ương được xây dựng theo hướng hệ thống lại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại; cung cấp thêm những kiến thức mới, những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Trung ương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng lớp học

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Học tập là vấn đề rất quan trọng, cần thiết trong cuộc sống và công tác, đặc biệt trong công tác cách mạng. Cha ông ta đã từng nói: "Ăn vóc, học hay;" "Không thày đố mày làm nên;" "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"... Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Lênin, Bác Hồ luôn quan tâm tới việc học tập của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên. 

 

Trong 5 ngày (27-31/8), các học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thuộc 9 chuyên đề, bao gồm các nội dung quan trọng như xây dựng Chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ; Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội; đường lối phát triển kinh tế-xã hội; Chiến lược an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Đây là những chuyên đề lớn, trong phạm vi lớp học chỉ chọn một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, chú trọng vào những vấn đề mới, có tính thời sự, cả về lý luận và thực tiễn, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 và các nghị quyết Hội nghị Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phục vụ thiết thực, trực tiếp trong công tác của các ủy viên Trung ương.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Trung ương
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Trung ương Đảng

Tổng bí thư mong rằng, với tinh thần chủ yếu là bổ túc, cập nhật những kiến thức mới phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lớp học là nơi để các học viên cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng thống nhất nhận thức, làm sáng tỏ hơn những vấn đề mới nảy sinh.

Đã kỷ luật 9 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương

Đã kỷ luật 9 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện TƯ quản lý, trong đó có 9 cán bộ là ủy viên TƯ, nguyên là ủy viên TƯ.

b

Tổng bí thư khai giảng lớp cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên TƯ

Tổng bí thư khai giảng lớp cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên TƯ

Tổng bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12.

Ông Phạm Minh Chính: Ở Trung ương không có 'chạy'

Ông Phạm Minh Chính: Ở Trung ương không có 'chạy'

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính khẳng định: Không biết đồng chí dưới thế nào, ở TƯ không có "chạy".

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng và tương đương được TƯ luân chuyển, đến nay có 9 người được vào TƯ khóa 12, người làm bí thư tỉnh ủy, người giữ chức bộ trưởng.

Hàng loạt cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật là những ai?

Hàng loạt cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật là những ai?

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật.

Theo TTXVN

 
 
 

Tin liên quan