Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 31.932 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 21/11/2017, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn Quảng Ninh đạt 31.932 tỷ đồng, tăng 6% so dự toán Bộ Tài chính giao. Ước thực hiện cả năm đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 25% so dự toán Bộ Tài chính giao.

Con số này được đưa ra tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sáng 24/11/2017. Theo đó, số thu nội địa của Quảng Ninh dự kiến thực hiện cả năm đạt 27.600 tỉ đồng, chiếm 73% tổng thu NSNN trên địa bàn; hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước thực hiện 10.000 tỉ đồng, tăng 185% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 31.932 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn đọc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Quảng Ninh chủ trì hội nghị

Theo đánh giá chung của BCH Đảng bộ Quảng Ninh: Kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2017 về cơ bản đã đảm bảo cho các nhiệm vụ chi, nhất là đối với các dự án quan trọng và động lực. Việc phân bổ vốn tập trung không dàn trải, trung bình số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới đạt tỷ lệ trên 50% tổng mức đầu tư. Ước giá trị khối lượng thực hiện vốn chi đầu tư phát triển đến 15/11/2017 đạt trên 6.400 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch đã phân khai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhận định, năm 2017, địa phương còn gặp nhiều khó khăn do giá, thuế suất xăng dầu giảm mạnh; hoạt động của ngành than gặp khó khăn do lượng than tồn kho lớn, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thu chi ngân sách linh hoạt và chặt chẽ.

 

Về kế hoạch năm 2018, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, dự toán thu NSNN trong thu xuất nhập khẩu giao bằng dự toán Trung ương giao; thu nội địa giao tăng 10% so với số ước thực hiện năm 2017, trong đó dự toán giao cho các địa phương tăng tối thiểu 10% so với ước thực hiện 2017 sau khi loại trừ các khoản thu đột biến, phát sinh một lần trong năm.

Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 là trên 12.600 tỷ đồng, chiếm trên 48% tổng chi ngân sách địa phương, trong đó: Ngân sách Trung ương phân bổ trên 791 tỷ đồng; ngân sách tỉnh phân bổ trên 9.000 tỷ đồng, tăng trên 3.500 tỷ đồng so với năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Mục tiêu từ nay đến cuối năm, tỉnh phải cố gắng thu đạt và vượt kế hoạch số thu NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Do vậy, yêu cầu Ban Điều hành ngân sách tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan, địa phương tập trung đẩy mạnh tăng thu. Ngành Hải Quan phải tạo điều kiện cao nhất cho hoạt động xuất, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu, cảng biển. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 rất nhiều, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết 19, Đề án 25 của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, và sau đó là Nghị quyết Trung ương 7.

Ông cũng cho rằng, năm 2018, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn sẽ hoàn thành sẽ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy rất lớn cho các địa phương về giao thương du lịch và phát triển kinh tế.

D.Minh