Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sự cố môi trường biển: Bồi thường đợt 1 xong trước Tết

- Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh liên quan đến sự cố môi trường biển tập trung khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường đợt 1, chậm nhất trước Tết âm lịch.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Sự cố môi trường biển: Bồi thường đợt 1 xong trước Tết

Phó thủ tướng yêu cầu 4 tỉnh miền trung đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường đợt 1, chậm nhất trước Tết âm lịch. Ảnh: Duy Tuấn

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, người dân, các đơn vị, tổ chức liên quan, khẳng định Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản bao quát được các đối tượng bị thiệt hại trực tiếp do sự cố môi trường biển.

Do vậy, cần tập trung cao độ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hệ thống cơ quan hành chính triển khai nghiêm, đúng, đầy đủ nội dung trên. Không xem xét, kiến nghị mở rộng phạm vi, đối tượng của Quyết định số 1880/QĐ-TTg cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng, chậm nhất trước Tết âm lịch để người dân bước đầu ổn định đời sống.

 

Khi có chỉ đạo của Thủ tướng, trên cơ sở kinh nghiệm triển khai đợt 1, khẩn trương triển khai chi trả đợt 2 đảm bảo người dân nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Sau khi Thủ tướng phê duyệt Đề án xác định thiệt hại để bồi thường; hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Đề án, các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ này, nhất là các chính sách về an sinh xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), các nhiệm vụ về quan trắc môi trường (Bộ TN&MT).

Giao Bộ NN&PTNT phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định phê duyệt Đề án để sớm đưa các nội dung Quyết định vào thực hiện có hiệu quả.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và UBND 4 tỉnh khẩn trương sớm xây dựng bổ sung định mức cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1880.

P.V
 
 
 

Tin liên quan