Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Anh: 'Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế'

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, người đứng đầu các cơ quan ban ngành cần chấp nhận mất phiếu tín nhiệm để mạnh dạn tinh giản biên chế.

Tại hội nghị “Tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng nay (27/2), ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, cổ phần hóa các dịch vụ công ích.

Ông Nguyễn Xuân Anh: 'Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế'

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu đẩy mạnh tinh giản biên chế.

Trong những nhiệm kỳ qua, Thành ủy Đà Nẵng luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Việc thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn, lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được tiến hành dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đảm bảo đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng đối với tất cả các lĩnh vực; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò của người đứng đầu, nâng cao uy tín của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Anh: 'Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế'

Hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, các tổ chức Đảng hạn chế ban hành Nghị quyết chung chung, chỉ ban hành Nghị quyết khi thật cần thiết và sát với thực tế. 

Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các sở, ban ngành đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, người đứng đầu các cơ quan ban ngành cần chấp nhận mất phiếu tín nhiệm để mạnh dạn tinh giản biên chế.

“Lưu ý trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là sắp xếp trong bộ máy của mình. Hiện đang có tâm lý muốn ôm nhiều, cho to, mà không sắp xếp lại cho gọn. Còn việc va chạm trong công việc là bình thường. 

Anh giảm 4 ông Trưởng phòng thì họ tặng anh 4 phiếu không tín nhiệm là bình thường. Bởi họ đang Trưởng phòng, anh cho xuống Phó phòng thì làm sao họ thích anh được. Các sở ngành cứ mạnh dạn sắp xếp, cắt giảm nếu quá cồng kềnh”, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Đà Nẵng lần đầu có cơ chế tiến cử lãnh đạo dưới 35 tuổi

Đà Nẵng lần đầu có cơ chế tiến cử lãnh đạo dưới 35 tuổi

Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi ở Đà Nẵng sẽ được cấp trên tiến cử vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Người tiến cử được giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ cán bộ trẻ và chịu trách nhiệm về nhân sự mình tiến cử.

Tiến cử cán bộ dưới 35: Làm chùn tay người thích chọn họ hàng

Tiến cử cán bộ dưới 35: Làm chùn tay người thích chọn họ hàng

Người được tiến cử gắn liền với danh tính của người tiến cử, cho nên không chừng sẽ làm “chùn tay” những cán bộ thích chọn người nhà.

Theo VOV

 
 
 

Tin liên quan