Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đình chỉ 1 tháng tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận

Tổng biên tập tờ Nhà báo và Công luận bị đình chỉ 1 tháng vì có nhiều sai phạm về quản lý, điều hành báo Nhà báo và Công luận.

Ngày 1/12, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã ký quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận vì có nhiều sai phạm về quản lý, điều hành báo, kể từ ngày 1/12.

 

Giao bà Trần Lan Anh, Phó tổng biên tập thay ông Nguyễn Ngọc Niên quản lý, điều hành tờ báo trong thời gian 1 tháng.

Ban biên tập báo Nhà báo và Công luận và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Niên nghiêm khắc kiểm điểm về những sai phạm của báo trong thời gian qua, đề ra giải pháp khắc phục và báo cáo Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo bằng văn bản trước ngày 20/12. 

Giao Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo Việt Nam giám sát việc kiểm điểm của báo và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Niên.

V.M 

 
 
 

Tin liên quan