Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Giám đốc Sở tuổi 30 Hoài Bảo trúng ủy viên UBND tỉnh

HĐND tỉnh Quảng Nam đã bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh trong đó có ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH&ĐT.

Chiều nay, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Chín, người được bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11.

Trước đó, tại đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Chín được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Kim Hùng để nghỉ hưu. Đồng thời bầu ông Võ Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh thay ông Hùng.

Giám đốc Sở tuổi 30 Hoài Bảo trúng ủy viên UBND tỉnh
Ông Lê Phước Hoài Bảo
 

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm các chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Truyền, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông Trần Văn Tri, nguyên giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh, ông Phan Văn Thu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Các ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT; Nguyễn Hồng Quang, tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh và Lê Ngọc Hải, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu vào chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Người lao động