Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Hà Nội:

Cắt giảm toàn bộ lễ khởi công, khánh thành công trình xây dựng

 - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu cắt giảm toàn bộ việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn.

Hà Nội vừa ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020". 

Theo đó TP sẽ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên, đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tăng đạt 8,5-9%.

Quản lý chặt chẽ thu chi. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Cắt giảm toàn bộ lễ khởi công, khánh thành công trình xây dựng

Hà Nội tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn dành cho cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm…

Thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời gian quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép.

Cắt giảm toàn bộ việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội.

 

Hà Nội cũng không phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lắp, không khả thi. Rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lắp, kém hiệu quả.

Trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang bị đắt tiền. Việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng quy định. Số xe ô tô dư sau khi sắp xếp, điều chuyển sẽ bán để thu tiền nộp ngân sách.

Hà Nội yêu cầu cán bộ tươi cười, chào hỏi khi tiếp dân

Hà Nội yêu cầu cán bộ tươi cười, chào hỏi khi tiếp dân

TP Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ 10  nguyên tắc: chào hỏi, tươi cười, lắng nghe, chu đáo với nhân dân...

Khuyến cáo công chức không được xăm hình, mặc váy ngắn

Khuyến cáo công chức không được xăm hình, mặc váy ngắn

Công chức HN phải sử dụng trang phục công sở lịch sự (mặc áo có ống tay, cổ áo, mặc váy dài đến gối), không xăm hình, sử dụng nước hoa phù hợp...

Hà Nội có thể bêu tên người ăn mặc hở hang, phản cảm

Hà Nội có thể bêu tên người ăn mặc hở hang, phản cảm

Tổ chức, cá nhân vi phạm, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hương Quỳnh - Trần Thường

 
 
 

Tin liên quan