Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hà Nội nghiên cứu đặt tên đường phố theo số

- Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở VH&TT nghiên cứu đặt tên đường phố theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này.

UBND TP Hà Nội vừa ra thông báo kết luận của tập thể UBND TP về hồ sơ dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017.

Hà Nội nghiên cứu đặt tên đường phố theo số

Hà Nội nghiên cứu đặt tên đường phố theo số

 

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Sở VH&TT kiểm kê, phân loại, tổng kết, đánh giá tình hình đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP từ năm 2002 đến nay, nêu kiến nghị và đề xuất cụ thể.

Sở VH&TT thiết lập ngân hàng tên đường phố theo dạng tên, có sự phân loại theo thứ tự ưu tiên. Thống kê số lượng thực tế đường phố chưa có tên cần đặt để đề xuất đặt tên cho phù hợp với cấp độ, quy mô tuyến đường.

Ngoài ra, nghiên cứu đặt tên theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hoá trong quản lý, ứng dụng sau này.

Lãnh đạo TP yêu cầu hồ sơ trình đề nghị đặt tên đường, phố cần có báo cáo tác động kinh tế xã hội, phân rõ trách nhiệm các bên sau khi HĐND TP thông qua và ban hành nghị quyết về đặt đổi tên đường phố và công trình công cộng.

Theo lãnh đạo Hà Nội, việc đặt, đổi tên đường, phố được thực hiện hàng năm, căn cứ thực tiễn và nhu cầu của quận, huyện, thị xã. Việc này tác động đến kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân (thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính, kinh phí duy tu bảo dưỡng…).

Hà Nội yêu cầu Sở VH&TT cân nhắc, lựa chọn xây dựng hồ sơ với số lượng nhất định để trình vào kỳ họp HĐND giữa năm hoặc cuối năm. Việc đặt tên đường phố nên 1 hoặc 2 năm trình HĐND TP một lần và mỗi lần trình khoảng 10-20 tên.

Hương Quỳnh

 
 
 

Tin liên quan